Giỏ hàng 0

Tranh Mandala Kalachakra

Xem thêm

Còn hàng
Giá :  3.800.000 đ

Chi tiết

Tranh thangka Mandala Kalachakra

 

Biểu tượng Kalachakra (Thời Luân Kim Cương) do Đức Phật Thích Ca thuyết cho các hành giả Kim Cang Thừa cao cấp trong thời Đức Phật còn tại thế.

Hiện nay, giáo pháp về Kalachakra này hầu như bị thất truyền, chỉ còn vài vị Khenpo (Hóa Thân Phật) chứng ngộ nắm giữ.

Cấu trúc của Kalachakra gồm 10 chủng tử (thập lực) có liên quan đến các yếu tố tạo thành vũ trụ cũng như các yếu tố liên quan đến thiên tai bát nạn, vì vậy chủng Kalachakra có oai lực và diệu dụng không thể nghĩ bàn.

 

MƯỜI CÔNG NĂNG CỦA KALACHAKRA

1.- Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó xem như có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện.

2.- Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn động đất mà chết.

3.- Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn về nước mà chết.

4.- Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn về gió mà chết.

5.- Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn về lửa mà chết.

6.- Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị các nạn còn lại trong bát nạn mà chết.

7.- Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị các tinh linh làm hại.

8.- Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị ma, quỷ làm hại.

9.- Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó các vong linh nhìn thấy sẽ được vãng sanh Tịnh Độ.

10.- Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị các âm binh, cô hồn của các thế lực tà giáo, thế lực xấu làm hại.

Vì những công năng tuyệt vời ấy và cũng vì hoa văn tinh tế đẹp mắt, biểu tượng Kalachakra được nhiều người yêu thích sử dụng trong trang trí nhà cửa cầu bình an.

daibotat.com.vn

Sản phẩm cùng loại

icon zalo
icon zalo icon zalo