Giỏ hàng 0
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

30/06/2021

U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn, Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.

Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức

Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức

30/06/2021

BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC(ÂM - NGHĨA) Dịch giả: THÍCH HUYỀN DUNG Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG Việt dịch: THÍCH HUYỀN DUNG

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

30/06/2021

Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản 1988 - PL 2530 Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch ---o0o---

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

30/06/2021

(Trọn bộ 24 tập) Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Sàigòn - 1998

Kinh Chuyển Pháp Luân

Kinh Chuyển Pháp Luân

2021-08-04 10:39:23

DHAMMACAKKAPPAVATTANA SUTTA (Setting in Motion the Wheel of the Dhamma) Viet – Pali – Sanskrit – Thai – Hindi – English ITCCVIETNAM 15th International Tipitaka Changting Ceremony Bodhgaya,...

Kinh Trường Thọ Diệt Tội

Kinh Trường Thọ Diệt Tội

2021-08-04 10:39:23

HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI Đời đường, nước Kế Tân, Tam Tạng Sa-môn Phật-đà-ba-ly Vâng chiếu dịch Việt dịch: Sa-môn Thích Thiện Tông

icon zalo
icon zalo icon zalo