Giỏ hàng 0

Radio 20: Làm mẹ

Radio 20: Làm mẹ

* Tổng đạo diễn: Thầy Minh Niệm

* Chủ nhiệm: Tánh Mở Đường | Lê Tấn Thanh Thịnh

* Biên tập: Trương Xuân Hạnh | Tánh Yên Như

* Dựng Radio: Tánh Khai Ngộ | Huỳnh Văn Minh

* Thư pháp: Thầy Minh Niệm

* Thiết kế:

+ Hình vẽ: Đinh Tiến Thành

* Bài hát: + Chỉ tình thương ở lại

Nhạc và lời: NS Hồ Tiến Đạt

Ý thơ: Thầy Minh Niệm

Cập nhật ngày 16/08/2021icon zalo
icon zalo icon zalo