Giỏ hàng 0

[Luân Xa 6] Vòng Thạch Anh Tím Phù Học Hành Thi Cử Thăng Quan Tiến Chức (Hàn Quốc)

Xem thêm

Còn hàng
Giá : 800.000đ  600.000 đ

Chi tiết

[Luân Xa 6]

Vòng Thạch Anh Tím Phù Học Hành Thi Cử

Thăng Quan Tiến Chức

(Hàn Quốc)

 

 

Chiếc vòng vô cùng đặc biệt này được khắc Thần Chú Ánh Sáng 光明真言
bằng tiếng Phạn và tiếng Hàn Quốc của Đức Như Lai Đại Nhật bằng bột vàng,
phía bên trong khi kéo ra có chứa một chuỳ kim cang dọc trên đài sen 🌸
 
Toàn bộ chi tiết được nhà chùa làm tỉ mỉ, phần chữ tiếng Hàn được viết theo lối cổ
nên chỉ có bậc minh sư mới biết ạ (hồi đầu em đọc mãi không ra luôn) 
 
 
Phù 합격부 (thi cử, học tập hoặc ai đang mong thăng quan tiến chức)
 
Đức Như Lai Đại Nhật tỏa ánh sáng hào quang giống với mặt trời xuống cho nhân loại.
Bất kể người nghèo hay giàu, già hay trẻ, tốt hay xấu,
sang hay hèn đều được phổ chiếu một cách bình đẳng.
Đại Nhật Như Lai chính là đại diện cho sự siêu việt của trí tuệ, toàn năng, toàn tri,
ngài xuất hiện để trừng phạt những kẻ ác, đem đến ánh sáng lương thiện cho chúng sinh...

 

 

Luân Xa số 6 là Luân Xa của trực giác

 

 

Năng lượng của Thạch Anh Tím mạnh nhất trong họ thạch anh

 

Một chiếc vòng phù hợp cho tất cả những ai còn đang phải sử dụng 

trí tuệ, đầu óc để học tập và làm việc...

 

 

Thần Chú Ánh Sáng được khắc bằng tiếng Hàn và tiếng Phạn

 

Khi kéo phù ra bên trong sẽ lộ ra chuỳ kim cang liên hoa - pháp khí của nhà Phật

 

 

Đại Nhật Như Lai (sa.: Vairocana, Mahavairocana; zh.: 大日如来, 毘盧遮那佛)

Tỳ Lô Giá Na Phật chính là pháp thân của Phật Thích Ca.
Trong Mạn Đà La của Mật giáo thì Đại Nhật Như Lai ở vị trí trung tâm.

Ngài là biểu hiện của ánh sáng Trí Tuệ chiếu soi và diệt trừ bóng tối của vô minh.


Theo quan điểm Đại Thừa thì Đức Phật có ba thân: pháp thân, báo thân, hóa thân.

Sở dĩ có ba thân là do chỗ dụng khác nhau. Phật Thích Ca, là vị Phật lịch sử đã đản sinh và

nhập diệt trên quả địa cầu này, chính là hóa thân của Phật.
Trong khi đó, thân mà Phật Thích Ca đã chứng ngộ gọi là pháp thân, là Chân Như và đó là Đại Nhật Như Lai.
Ý nghĩa pháp thân này vượt ngoài sự luận bàn của ngôn từ và chỉ có sự chứng ngộ thành Phật mới có thể biết.


Đại Nhật Như Lai được dịch từ Vairocana, theo tiếng Phạn có nghĩa là “biến chiếu”.
Trong Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích do sư Nhất Hạnh thuật ký giải thích:

“Chữ Tỳ Lô Giá Na (vairocana) là mặt trời, có nghĩa là soi sáng cùng khắp, diệt trừ mọi chỗ u ám.
Tuy nhiên đối mặt trời của thế gian, sự chiếu sáng có phương phận, chiếu sáng bên ngoài mà chẳng chiếu sáng bên trong,

chiếu sáng bên này, chẳng đến bên kia, lại chỉ sáng ban ngày, còn ban đêm không thấy chiếu.

Huệ Nhật của Như Lai không như thế.
Trí sáng của Phật chiếu khắp mọi nơi, chẳng kể trong ngoài, không phân phương hướng, góc cạnh, đêm ngày.”

 

 

Thần Chú Đại Nhật Như Lai Mahavairocana | Maha Vairocana Mantra 

Oṃ Amogha Vairocana Mahāmudrā Maṇipadma Jvāla Pravarttaya Hūṃ

 

ओं अमोघ वैरोचन महामुद्रा मणि पद्म ज्वाल प्रवर्त्तय हूं

Khi trì tụng thì hành giả phải phát tâm từ bi nhất tâm cầu nguyện cho các chúng sanh đó được thoát khỏi kiếp khổ để được tái sanh trong các cảnh giới lành.

Sản phẩm cùng loại

icon zalo
icon zalo icon zalo