Giỏ hàng 0

Danh sách hùn tịnh tài cứu trợ người dân Ấn Độ

STT Tên  Số tiền 
1 Ngọc Dung 500
2 Đào Thị Trung 1000
3 FB Anh Pham  300
4 Lý Thanh Huyen Tran 500
5 Cao Nhat Le 100
6 U Thi Hong Nhung 200
7 Hai bé Tai Nguyen 100
8 Nguyen Dieu Linh 500
9 Wendy Vuong 300
10 Ta Tran Tam Trang 100
11 Le Thu Huyen  300
12 FB Lan Tay 200
13 Chu Thi Huong Thao 200
14 FB Thu Na 1000
15 Nguyen Thi Thanh Thanh 100
16 Bich Ha 100
17 Misa Nguyen  200
18 Nguyen Thi Thuy Linh 200
19 Dang Thi Thu Trang 200
20 FB Ngoc Bui 100
21 Tuyet Yen 300
22 Pham Hang 100
23 Tran Thi Thuan 200
24 Bui Thu Phuong 100
25 Nguyen Ngoc Thuy Duong 200
26 hoan hy cung duong  100
27 huong ve dat phat 800
28 nho em 200
29 ung ho phat com o an do 500
30 ung ho ba con an do 29
31 a di da phat mong dich benh nhanh tan bien ah 200
32 ung ho an do a 200
33 nam mo cong duc ba tat ma ha tat 300
34 Nguyen Thi Mai Huong 200
35 ung ho an do 200
36 chung tay cung an do 400
37 cong duc dat phat bodhgaya 300
38 uh phat com cho chu tang bo de dao trang 300
39 Nguyen Thi Huyen Trang 200
40 Vuong Thi Hong Minh 100
41 Nguyen Dieu Huyen 300
42 Thuc Anh 100
43 Tran Kien 200
44 cung duong giup do an do 100
45 ung ho bodhgaya an do 500
46 FB Kieu Trang 200
47 nam mo a di da phat 200
48 chut long thanh cua em toi chu tang an do a 200
49 Le Thao 200
50 gia dinhco chut tam long nho mong an do som qua dich benh 50
51 FB Lina Hien  100
52 cho e gui chut tam long 200
53 em co chut long mong ng dan an do vuot qua kho khan 50
54 Tong Thu Trang 100
55 cong duc bo de dao trang  200
56 Bui Thi Nga  200
57 xin gop mot chut cho an do 200
58 fb Thuydonnelly  200
59 Phuong Nhi 500
60 e xin cung duong 1 chut cho chu tang va nguoi dan an do 100
61 em Thuy 0972017538  200
62 FB Ha Tran 200
63 cua it long nhieu mong gieo nhieu phuoc lanh den moi nguoi 500
64 Tran Thi Tham 500
65 Hanh Nguyen 200
66 e gui c tho gieo duyen ah 100
67 Nguyen Giang 200
68 Fb Bich Phuong Ngo 100
69 chung tay cung c tho giup do an do 100
70 ung ho an do 200
71 FB Khanh Ngan 200
72 Phuong Ngo Mai 300
73 Jenny vu  200
74 Fb Thuy Tinh 500
75 Phan Thi Ty 500
76 fb Yingpham  200
77 Nguyen Thi Hong 100
78 em xin gop chut tam long den moi ng 300
79 goi niem lanh den nguoi an do 200
80 Fb Bin Nguyen  300
81 Huong lee 300
82 nam mo a di da phat 200
83 ung ho an do 50
84 nho c tho gui duyen lanh den nguoi dan tai an do 100
85 tu thien , bo de dao trang 200
86 Minh Thu cung duong a di da phat 100
87 Nguyen Hue ung ho an do chong dich covid 200
88 dong gop phi phat com sinh hoat cho chu tang mua dich 200
89 Thu Thu cung duong bo de dao trang 1000
90 cung duong cho chu tang dan chung an do 1000
91 chut tam long nho gui ngươi an do 100
92 Truong Thi Ngoc Minh ung ho 200
93 Hanh Doan 0903668312 cung duong chu tang va ng dan an do 2000
94 fb Diem Huynh ck cung duong an do 500
95 vu duy quan ung ho an do 300
96 ho tro nguoi dan an do 400
97 gui chi tho cung duong chua o an do 100
98 2 cháu Nguyễn Đức Hiếu , Nguyễn Đình Mạnh  500
99 chung tay cung chu tang o bo de dao trang 500
100 fb loan truong ck cung duong lam gieng 2000
101 cho e gop chut long thanh hun phuoc goi toi phat tu an do 100
102 chi ngoc tuy hy cong duc cuu tro ngươi dan an do 2000
103 ngoc diep hun tinh tai an do 100
104 fb banhbao sua 500
105 tiet le cung duong an do 500
106 Vuong le cung duong an do

2780,300

107 nguyen thi nhu trang gop vong fuv gui an do

200

108 det vo cung duong cho nguoi an do

500

Tổng   36759,300
     
     
     
     
     
Mời quý anh chị cập nhập hình ảnh ở bên dưới: 🔽    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Hình ảnh trực tiếp tại Ấn Độ

Cập nhật ngày 01/06/2021Dịch vụ liên kết:Sửa chữa laptop, Tẩm quất người mù, Tẩm quất, Khoan địa chất, Khoan giếng giày dép giá sỉ Xoa bóp bấm huyệt