Giỏ hàng 0

Radio 19: Làm người tử tế có khó không?

Radio 19: Làm người tử tế có khó không?

* Tổng đạo diễn: Thầy Minh Niệm

* Chủ nhiệm: Tánh Mở Đường | Lê Tấn Thanh Thịnh

* Biên tập: Trương Xuân Hạnh | Tánh Yên Như

* Dựng Radio: Tánh Khai Ngộ | Huỳnh Văn Minh

* Thư pháp: Thầy Minh Niệm

* Thiết kế:

+ Hình vẽ: Nguyễn Trọng Trường

* Bài hát:

+ Nghe tôi kể này

Sáng tác: NS Lê Cát Trọng Lý

Trình bày: Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý

Cập nhật ngày 16/08/2021Dịch vụ liên kết:Sửa chữa laptop, Tẩm quất người mù, Tẩm quất, Khoan địa chất, Khoan giếng giày dép giá sỉ Xoa bóp bấm huyệt