Giỏ hàng 0

Chuỗi Ngũ Đế kết phù Văn Thù Cửu Cung

Xem thêm

Còn hàng
Giá : 250.000đ  150.000 đ

Chi tiết

CHUỖI NGŨ ĐẾ KẾT PHÙ VĂN THÙ CỬU CUNG
 
 
Văn Thù Cửu Cung Bát Quái Phù do Tổ Sư khai sơn của Mật Giáo Tây Tạng là Liên Hoa Sinh Đại Sĩ (Padma-saṃbhava) vì từ bi thương xót tất cả chúng sinh ở Thế Gian do thọ nhận Thời, Không, Phương Vị chẳng cát tường đã sinh ra chướng nạn, nên đặc biệt gom tập ba đất Phạn, Hán, Tạng phá trừ các loại hung sát để trấn nhà cửa, an cư diệu bảo mà thành.
 
2) Cách kích hoạt:
 
Đối với người thường hay trì chú, thành tâm đặt tại ban thờ Phật, tụng 7 hoặc 21 hoặc 108 biến chú Đại Bi, hoặc 1080 tâm chú Om Ma Ni Pad Me Hom. Nếu Phật tử không thường xuyên trì chú có thể nhờ sư giữ giới hoặc hành giả thường xuyên hành trì tụng giúp. Khi tụng quán tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát cùng các vị Phật, Bồ Tát, Kim Cang Hộ Pháp từ bi phóng quang gia hộ vào linh phù.
 
Khi dán phù, niệm câu “ Thật vì sinh tử, phát bồ đề tâm, dụng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật”.
 
Có câu “Linh tại ngã, bất linh tại ngã”, người sử dụng bùa phải là người giữ giới, thường hay làm việc phúc đức, hành thiện, cúng dường tam bảo. Đối với những người không có thiện tâm, hay làm điều ác tốt nhất đừng sử dụng.
 
3) Phương pháp sử dụng:
 
Phù này có thể treo trên cửa lớn hoặc bên trong nhà, thì người bên trong nhà được ở yên ổn, chẳng luận: cầu tiền, hôn nhân, cầu con, danh vị,… điều mong cầu đều hay tăng Duyên lành mà sinh sinh chẳng dứt, diệt Duyên ác mà không có tai họa, ngưng dứt bệnh tật mà thêm tuổi thọ, ngăn chận tất cả Thái Tuế, Tuế Phá, Kiếp sát, Tai Sát, Tuế Sát, Phục Binh, họa của con người… các năm, tháng, ngày, giờ, sát tinh, trở đảng lộ xung, cửa, sàn, bếp, nhà cầu… phương vị chẳng tốt, chỗ sinh hung sát…khiến cho trong nhà toàn gia lớn nhỏ bình an, gia quan tiến tước, chiêu tài tiến bảo, phước thọ lâu dài, an hòa lợi lạc, trăm việc đều thích hợp, cát tường như ý.
Có thể treo trong nhà, trong phòng, mang theo trong người để hộ thân.
 
4) Phân giải đồ hình Văn Thù Cửu Cung Bát Quát:
 
Phương bên trên, ở chính giữa là ba vị Đại Bồ Tát: Quán Âm (Avalokiteśvara),
Văn Thù (Maṃjuśrī), Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi) là Tôn của ba Tộc Tính (Kulāya) chủ về nắm giữ Nhân, Trí, Dũng thuộc Từ Bi, Trí Tuệ, Lực Lượng của Mật Thừa Phật Giáo
 
.)Thần Chú của Kim Cương Thủ là: OṂ VAJRA-PĀṆI HŪṂ
.)Thần Chú của Văn Thù Bồ Tát là: OṂ A RA PA CA NA DHĪḤ
.)Thần Chú của Quán Âm Bồ Tát là: OṂ MAṆI PADME HŪṂ
 
Phía bên trái là Thời Luân Kim Cương Chú Luân khiến cho phương trên, phương dưới, Đông, Nam, Tây, Bắc, bốn góc cùng với nhóm năm, tháng, ngày, giờ là Thời Không Vũ Trụ, tổ hợp Thế Giới tất cả tự tại
 
Phương bên phải là Hồi Già Chú Luân phòng hộ tất cả hung sát, chướng ngại, xua đuổi điều chẳng lành.
 
Ba vòng tròn ở ngay chính giữa:
 
Vòng tròn bên ngoài là 12 Sinh Tiếu đại biểu cho 12 Địa Chi dùng 12 con giáp của năm ấy phối hợp với Thiên Can diễn hóa thành 60 Giáp Tý.
 
Vòng tròn ở giữa là Quái gồm có Càn , Đoài , Ly, Chấn,
Tốn, Khảm , Cấn, Khôn, đại biểu cho nhân chủng, sự vật của nhóm
Thiên (Trời), Trạch (đầm nước, hồ nước), Hỏa (lửa), Lôi (sấm), Phong (gió), Thủy
(nước), Sơn (núi), Địa (đất).
 
Vòng tròn bên trong án chín cách trên lưng con rùa, chia làm 9 số
 
Cung thứ nhất là màu trắng, tượng trưng cho vật, thuốc
Cung thứ hai là màu đen, tượng trưng cho Ma (Ma Quỷ)
Cung thứ ba là màu xanh biếc, tượng trưng cho nước
Cung thứ tư là màu xanh lục, tượng trưng cho Rồng
Cung thứ năm là màu vàng, tượng trưng cho Chiến Thần
Cung thứ sáu là màu trắng, tượng trưng cho Quân Chủ
Cung thứ bảy là màu đỏ, tượng trưng cho Yêu (yêu quái, Quỷ)
Cung thứ tám là màu trắng, tượng trưng cho Địa Chỉ (Phúc của đất)
Cung thứ chín là màu tím, tượng trưng cho lửa
 
Năm Hành phối với nhau, ba màu trắng thuộc Kim, màu đen và màu xanh biếc
thuộc Thủy, màu xanh lục thuộc Mộc, màu vàng thuộc Thổ, màu đỏ thuộc Hoả
Vòng tròn này tổng quát tất cả thởi gian, phương vị, phong thủy, địa lý.
Bên ngoài vòng tròn có một con mắt giận dữ, răng nanh dài hung ác đáng sợ, cái lưỡi cuốn cong lên, lộ rõ Hung Thần bốn tay đều là trông coi mặt trời, mặt trăng, tinh tú, năm, tháng, ngày, giờ…thuộc La Hầu tục xưng là Thái Tuế Tinh Quân
Chú Luân ở phương bên dưới, phía bên phải là mẫu nguyên âm của tất cả âm thanh với Duyên Khởi Chú tạo làm tăng trưởng Duyên lành, Phước Đức, hút lấy tinh hoa của Trời đất, mặt trời, mặt trăng.
Chú Luân ở phương bên dưới, phía bên trái là làm y theo Âm Dương Ngũ
Hành Cửu Cung Già Chỉ Chú Luân hay ngăn che tất cả Duyên trái nghịch
 
CÔNG ĐỨC VÀ LỢI ÍCH
Bài viết trích dẫn từ website Kinh Mật Giáo và tham khảo tài liệu của GS.TS Nguyễn Tiến Đích – nguyên viện trưởng viện KHCN Bộ Xây Dựng – chuyên gia Phong Thủy hàng đầu Việt Nam. Giáo Sư Nguyễn Tiến Đích đã từng sử dụng linh phù này để chấn yểm cho các công trình khởi công nhằm phải ngày giờ xấu, vị trí hung mà không dễ giải quyết, hay nhà có nhiều sát khí, tà vong trú ngụ, hay để thanh Khí cho nhà đều cho kết quả tốt.
 
 

Sản phẩm cùng loại